คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET152,320,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิวรักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์SMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET152,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์SMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET134,244,096
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวรรณา ศิวรักษ์SMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET79,858,563