คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai91,605,314+1.90
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาดำรงศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai872,795,372
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai296,906,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai227,766,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai200,466,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai127,033,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai91,605,314
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai76,133,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai56,941,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai56,941,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai49,605,314
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai46,172,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai22,396,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai19,095,615