คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai102,074,493-1.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาดำรงศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai972,543,415
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai324,101,466
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai253,796,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai223,376,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai141,551,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai102,074,493
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai84,834,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai63,449,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai63,449,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai55,274,493
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai51,448,878
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai24,956,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai21,277,971