คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
12Sบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai52,150,608-1.64
2MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET49,123,1180.00
3GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET12,052,021-8.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งพูนผลวิวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai52,150,608
2น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์MILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET49,123,118
3น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET12,052,021
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET211,061,432