คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
12Sบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai48,303,432+0.88
2MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET38,930,4500.00
3GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET19,420,019+5.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งพูนผลวิวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai48,303,432
2น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์MILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET38,930,450
3น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET19,420,019
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET144,641,100