คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET199,946,986+0.88
2THLบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET92,000,0000.00
3SAMTELบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET32,608,320+1.56
4SDCบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET24,221,187-3.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พุ่มพันธุ์ม่วง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET179,491,658
2นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET137,470,000
3นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET46,534,500
4นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai4,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET199,946,986
2น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET92,000,000
3น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงSAMTEL -บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)SET32,608,320
4น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET24,221,187
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET205,951,054