คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PFบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET82,806,730+15.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะไชยวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์PF -บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)SET82,806,730