คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ไพศาล อิทธิธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THLบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET201,526,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อิทธิธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพศาล อิทธิธรรมTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET201,526,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุณี อิทธิธรรมTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET69,000,000