คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai24,098,7380.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตรีสุริยาแสงโชติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai24,098,738