คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SELICบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai170,027,0400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวัฒนพิมพ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์TMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai5,662,807
2น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai197,717,856
2นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai6,198,972
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอก สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai170,027,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai23,859,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai19,542,737
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai17,895,304
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai17,866,071