คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CBGบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET4,083,942,925+1.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐสิทธิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์CBG -บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,083,942,925