คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เมธา รังสิยาวรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FANCYบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET40,193,702-2.99
2SPVIบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai34,855,968+1.79
3BLISSบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET14,784,1000.00
4BGTบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai4,596,000+2.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รังสิยาวรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธา รังสิยาวรานนท์FANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET40,193,702
2นาย เมธา รังสิยาวรานนท์SPVI -บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)mai34,855,968
3นาย เมธา รังสิยาวรานนท์BLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET14,784,100
4นาย เมธา รังสิยาวรานนท์BGT -บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,596,000