คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เมธา รังสิยาวรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FANCYบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET28,795,488+4.17
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รังสิยาวรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธา รังสิยาวรานนท์FANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET28,795,488