คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ACCบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET190,393,140-1.61
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิมปตักมงคล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคลACC -บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET190,393,140