คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เนตร จรัญวาศน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMDบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET1,111,231,0570.00
2CHARANบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET2,683,2400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จรัญวาศน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุกิจ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET53,212,628
2นาย สุกิจ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET19,065,367
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET17,593,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET16,954,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET11,446,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET332,152,302
2นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET10,113,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เนตร จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET1,111,231,057
2นาย เนตร จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,683,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET79,291,100
2นาย นพ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,406,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET1,110,119,987
2นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET306,449,705
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET417,540,486
2นาง เชอรี่ จรัญวาศน์GVREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์SET78,023,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์JCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai2,853,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรา จรัญวาศน์JCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai2,105,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET103,421,200