คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1A5บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai4,550,912,1000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิระวณิชการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการA5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai4,550,912,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีย์ ศิระวณิชการYCI -บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)SET3,828,000