คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET1,332,316,068-2.06
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวิวัฒน์ธนชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,332,316,068
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET167,838,673