คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GPIบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET142,052,894-0.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอี่ยมลำเนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนาGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET348,297,371
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนาGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET144,755,018
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนาGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET142,052,894
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รุจิโรจ เอี่ยมลำเนาGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET23,579,148