คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BANPUบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET1,896,142,080+2.50
2ERWบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET121,229,2550.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ว่องกุศลกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET571,200,000
2น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET17,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET1,896,142,080
2นาย อิสระ ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET121,229,255
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET1,508,678,720
2นาย กมล ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET103,951,925
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET651,063,648
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET602,702,720
2นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจERWPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทSET18,550,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET498,342,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุนทร ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET105,926,947
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,598,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กรรณิกา ว่องกุศลกิจSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai16,432,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET57,002,352