คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET632,813,866-2.29
2AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET527,800,000-2.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีวัฒนประภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภาWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET632,813,866
2นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภาAAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET527,800,000