คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET561,600,000-0.46
2WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET545,862,3430.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีวัฒนประภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภาAAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET561,600,000
2นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภาWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET545,862,343