คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อมร มีมะโน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AJAบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET59,517,106+8.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มีมะโน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร มีมะโนAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET59,517,106
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จินตนา มีมะโนAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET38,449,094
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จินดา มีมะโนAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET12,704,348