คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET109,222,2000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พาณิชย์ไกวัลโกศิล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดิเรก พาณิชย์ไกวัลโกศิลPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET2,741,844
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิลTR -บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)SET109,222,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิลTR -บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)SET59,807,700