คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SENAบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET34,060,000+3.05
2PMบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET35,250,000-0.71
3GPIบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET26,418,600+1.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พันธุ์พฤกษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์PM -บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)SET35,250,000
2นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์SENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET34,060,000
3นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์GPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET26,418,600