คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิชัย เอกมั่น ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IFSบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET36,540,000+0.57
2UTPบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : กระดาษและวัสดุการพิมพ์
SET35,968,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอกมั่น เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชัย เอกมั่นIFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET36,540,000
2นาย อภิชัย เอกมั่นUTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET35,968,800