คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อติพล ตันติวิท ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET486,289,6500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติวิท เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อตินุช ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET567,121,659
2น.ส. อตินุช ตันติวิทMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET431,226,250
3น.ส. อตินุช ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET117,618,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณวิภา ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET116,870,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพงษ์ ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET596,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพล ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET486,289,650