คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุวิน ไกรภูเบศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BEAUTYบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET3,018,927,100-0.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไกรภูเบศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวิน ไกรภูเบศBEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,018,927,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศBEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,224,251,700