คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุวิช ปัญญาวีร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET125,970,000-1.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปัญญาวีร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวิช ปัญญาวีร์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET125,970,000