คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุชาติ ชมกลิ่น ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ARINบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai103,170,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชมกลิ่น เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ ชมกลิ่นARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai103,170,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร ชมกลิ่นARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai17,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สำเภา ชมกลิ่นARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai17,640,000