คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JMARTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET100,522,8150.00
2TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET19,087,9180.00
3SELICบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai8,204,3460.00
4PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai7,899,4920.00
5EVERบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET5,074,7000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิริโยทัยสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET100,522,815
2นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET19,087,918
3นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai8,204,346
4นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai7,899,492
5นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลEVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET5,074,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุลTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai17,471,890
2นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET15,464,892