คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET37,823,5470.00
2SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET27,504,325-1.38
3EVERบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET25,301,485-3.13
4PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai12,236,468-3.16
5SELICบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai8,022,312-2.99
6CPLบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET5,772,488-4.27
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิริโยทัยสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET37,823,547
2นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลSEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET27,504,325
3นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลEVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET25,301,485
4นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai12,236,468
5นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai8,022,312
6นาย สินโชค พิริโยทัยสกุลCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET5,772,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET35,493,620
2นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุลEVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET18,315,456
3นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุลTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai15,695,975