คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET1,847,839,720+0.82
2GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET69,922,188-3.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีสวัสดิ์ตระกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai181,237,419
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET899,183,250
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET169,751,319
3นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET73,294,086
4นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET59,146,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET1,847,839,720
2นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET69,922,188
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET40,929,796
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET37,663,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET34,458,667