คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET1,613,900,933-1.10
2GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET59,933,3040.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีสวัสดิ์ตระกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai182,885,032
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET907,284,000
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET147,847,923
3นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET54,670,179
4นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET52,401,830
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET1,613,900,933
2นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET59,933,304
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET48,798,064
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET28,093,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET25,702,776