คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET2,726,320,898+5.26
2GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET62,430,525-3.85