คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET2,150,764,264-1.41
2GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET72,419,4090.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีสวัสดิ์ตระกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai192,770,709
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET874,881,000
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลTICON -บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)SET691,235,883
3นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET173,036,828
4นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET85,309,510
5นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET60,703,110
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET2,150,764,264
2นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET72,419,409
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET47,639,598
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET43,838,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET40,107,629