คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สามารถ จิระดำรง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1S11บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET66,842,634+1.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิระดำรง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สามารถ จิระดำรงS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET66,842,634