คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PACEบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,435,431,490-3.70
2TKTบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET14,300,057-2.05