คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEAOILบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai82,620,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เหล่าสุจริตกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุลSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai82,620,000