คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSTCบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai97,752,4110.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุรฤทธิ์เชวง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวงPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai97,752,411