คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET69,847,500-2.99
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลิศสุมิตรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET100,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET69,847,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET69,345,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET53,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET52,528,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET47,087,546
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เดชา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET17,617,047
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรัลยา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET16,080,000