คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai42,500,000+8.00
2TNPบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai19,900,000+1.51
3SELICบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai13,132,000-1.49
4BGTบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai10,608,000+1.96
5NDRบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai5,564,000-1.87
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิจิตรแสงรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai42,500,000
2นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์TNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai19,900,000
3นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai13,132,000
4นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์BGT -บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai10,608,000
5นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์NDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,564,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์PHOL -บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)mai5,628,896
2นาย ชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์SANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai1,525,200