คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai65,600,000+6.71
2TNPบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai29,800,000+2.01
3HTECHบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET12,324,000-2.53
4BGTบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai10,710,000+0.98
5NDRบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai6,708,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิจิตรแสงรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai65,600,000
2นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์TNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai29,800,000
3นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์HTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET12,324,000
4นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์BGT -บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai10,710,000
5นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์NDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai6,708,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์PHOL -บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)mai4,704,000
2นาย ชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์SANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai1,938,000