คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TASCOบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET740,900,0000.00
2TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET74,819,0070.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมจิตต์ เศรษฐินTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET740,900,000
2นาย สมจิตต์ เศรษฐินTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET74,819,007
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อลิดา เศรษฐินTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET220,716,500
2น.ส. อลิดา เศรษฐินTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET56,115,000