คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สดาวุธ เตชะอุบล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET1,469,302,8040.00
2CGHบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET519,861,6800.00
3TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET69,700,000+2.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะอุบล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เบน เตชะอุบลCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,495,460,274
2นาย เบน เตชะอุบลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET180,126,960
3นาย เบน เตชะอุบลMCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET27,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สดาวุธ เตชะอุบลCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,469,302,804
2นาย สดาวุธ เตชะอุบลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET519,861,680
3นาย สดาวุธ เตชะอุบลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET69,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทอมมี่ เตชะอุบลCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET693,760,014
2นาย ทอมมี่ เตชะอุบลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET185,430,976
3นาย ทอมมี่ เตชะอุบลMCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET157,550,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET38,890,318
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. หลุยส์ เตชะอุบลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET567,154,034
2น.ส. หลุยส์ เตชะอุบลDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai29,885,000
3น.ส. หลุยส์ เตชะอุบลNPPG -บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET25,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชัย เตชะอุบลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET808,195,662
2นาย อภิชัย เตชะอุบลJCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai117,240,685
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลิดา เตชะอุบลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET632,364,452
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET68,347,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชติวิทย์ เตชะอุบลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET56,436,831
2นาย โชติวิทย์ เตชะอุบลJCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai11,342,250