คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BEAUTYบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET84,412,1400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชุนหวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนาBEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET84,412,140