คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1A5บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai6,552,537,5720.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปัญจทรัพย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai6,552,537,572
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai685,081,138
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์AU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai92,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์JUBILE -บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai50,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์SOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET5,400,494