คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET2,181,486,4000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิจิตรธนารักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์PLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET905,114,884
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์PLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET238,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์PTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET2,181,486,400