คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิสิฐ ตันติสุนทร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LANNAบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET46,621,1250.00
2TAEบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET33,630,3240.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติสุนทร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวิทย์ ตันติสุนทรIMH -บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)mai7,231,548
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนัส ตันติสุนทรLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET125,121,385
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสิฐ ตันติสุนทรLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET46,621,125
2นาย วิสิฐ ตันติสุนทรTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET33,630,324