คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,037,695,9500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลาหพูนรังษี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET2,037,695,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET838,397,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)