คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,101,875,350-0.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลาหพูนรังษี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET2,101,875,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET798,452,179
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET565,504,730