คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PJWบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai87,450,754-0.79
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เหมมณฑารพ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลี เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai128,174,213
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai111,184,601
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai87,450,754
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai44,967,686
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาธิต เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai41,153,399
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จิตราวดี เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai7,623,000