คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทิต พงศ์พิโรดม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ESSOบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET561,150,000-2.87
2BPPบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET434,140,020-1.53
3CCETบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET271,636,978+0.55
4OGCบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET24,600,0000.00
5WINบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET3,960,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงศ์พิโรดม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทิต พงศ์พิโรดมESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET561,150,000
2นาย วิทิต พงศ์พิโรดมBPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET434,140,020
3นาย วิทิต พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET271,636,978
4นาย วิทิต พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET24,600,000
5นาย วิทิต พงศ์พิโรดมWIN -บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)SET3,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET88,088,000
2นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET12,892,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET7,629,350
2น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET4,551,000