คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทยา เนติวิวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PFบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET87,285,600-1.23
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เนติวิวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทยา เนติวิวัฒน์PF -บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)SET87,285,600