คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิชา สกุลดีเลิศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET88,504,068+1.83
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สกุลดีเลิศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชา สกุลดีเลิศHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET88,504,068