คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET51,870,000+0.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เที่ยงวัฒนธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรมFORTH -บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET51,870,000