คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET2,012,777,5590.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิทยฐานกรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรธิดา วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai8,632,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai42,480,000
2นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai8,032,621
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai5,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET2,093,044,900
2น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET26,378,000
3น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai21,240,000
4น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์KUN -บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)mai2,776,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET387,025,000
2นาย วัชร วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai21,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET188,453,775
2นาย คุณา วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai14,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai11,220,194
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET2,012,777,559
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET629,681,763
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET489,056,093
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET487,634,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET431,995,113
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET426,284,919
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET424,015,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET398,405,590
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET376,948,650
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET366,008,926
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET269,713,613
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET172,099,674