คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPCGบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET99,691,040+1.01
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัยสวัสดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์SPCG -บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)SET99,691,040