คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RAMบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET504,222,7500.00
2VIBHAบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET110,492,720-0.62
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กาญจนพิทักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET23,838,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET385,275,450
2นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET316,246,500
3นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET79,842,400
4นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET9,200,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์KKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET396,852,250
2นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET280,199,762
3นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET80,602,047
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET587,813,940
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET504,222,750
2นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET110,492,720