คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RAMบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET557,048,250-0.32
2VIBHAบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET128,355,228-1.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กาญจนพิทักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET27,811,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET359,319,500
2นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET344,513,800
3นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET159,034,590
4นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET72,421,650
5นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET8,760,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์KKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET555,256,000
2นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET88,376,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET667,874,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET557,048,250
2นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET128,355,228