คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai776,674,230-0.57
2SVOAบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET398,229,615+5.71
3ARIPบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai129,992,940+6.35
4LITบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai19,364,555-2.12
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อิงค์ธเนศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มินทร์ อิงค์ธเนศBOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai776,674,230
2นาย มินทร์ อิงค์ธเนศSVOA -บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)SET398,229,615
3นาย มินทร์ อิงค์ธเนศARIP -บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)mai129,992,940
4นาย มินทร์ อิงค์ธเนศLIT -บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)mai19,364,555
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วลีพร อิงค์ธเนศKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET49,600,000
2นาง วลีพร อิงค์ธเนศCPW -บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)SET24,685,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศCPW -บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)SET19,045,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิรดา อิงค์ธเนศIT -บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET35,564,276
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศIT -บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET16,881,348