คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OCEANบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai90,814,3400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิตตรัตน์เสนีย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์OCEAN -บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)mai90,814,340